logo Tetkool on Profftechi haridusasutuse üksusLiitu meiega ja muuta edukaks!

Tegus algus!

Projekti lühikirjeldus

 

EL_Sotsiaalfond
TetKool-Logo

Tallinna Erateeninduskool viib projekti „ Tegus algus!“ raames läbi Harju- ja Raplamaa noortele töötutele koolitusi. Projekt lähtub tööturult väljalangemise ennetamise meetmest „Töölesaamist toetavad teenused”. Läbiviimise periood : 01.08.2016 – 31.07.2018. Eesmärk: Soodustada 16–29 aastaste noorte töötute tööle asumist ja tööturul püsimist. Oodatav tulemus: osalejad on saanud erialased teadmised, oskused ja valmisolekud tööle asumiseks. Konkurentsivõime tööturul on suurenenud, nad on leidnud erialase töö ning omavad motivatsiooni töötada või jätkata õpinguid. Projekti finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusel summas 298 235, 08 eurot.

 

Tallinna Erateeninduskool viib projekti “Tegus algus!” raames läbi Harju- ja Raplamaa noortele töötutele Toitlustustöö korraldaja-klienditeenindaja õppekaval. Õppekeeleks on eesti keel. Projektis osalejatele makstakse stipendiumit ja vajadusel kompenseeritakse sõidukulud.

Projektis osalemise tingimused:
 • kandideerija peab olema töötu staatuses (ka registreerimata töötu)
 • vanus 16 – 29 aastat
 • omama kas põhi-, gümnaasiumi või kutseharidust (ka keskhariduse baasil)
 • valmisolek ja motiveeritus õpinguteks ja tööle asumiseks

 

Projektis osalejatele pakutakse keskmiselt 4 kuu vältel individuaalset nõustamist, sh karjäärinõustamist. Projekti tegevuste hulka kuulub erialakoolitus, mis sisaldab ka erialast keeleõpet. Projekti tegevuste hulka kuulub tööklubides toimuv õpe, kus arendatakse tööotsimise oskusi (Internet tööotsimise vahendina, CV ja motivatsioonikirja elektroonne koostamine).

Erialakoolituse läbinud osalejatel aidatakse leida praktikakoht ja toetatakse tööpraktika läbimisel. Tööpraktika võimaldab kinnistada õpitut ning omandada praktilisi oskusi ja töövõtteid. Peale õppekava (sh erialakoolituse ja tööpraktika) läbimist suunatakse osalejad kutseeksamile, sest kutsetunnistuse olemasolu annab eelise tööturul nii Eestis kui mujal Euroopas.

Lisainfot projekti kohta saab: [email protected] (Liia Hokkanen, projektijuht) või telefonil 6481001/ 5121193. Võimalik registreeruda õppetööle nii elektrooniliselt kui ka isiklikult kohale tulles aadressil Sõle 3, Tallinnas.

 

Tahan projektis osaleda!

  Teie nimi (kohustuslik)

  Teie e-mail (kohustuslik)

  Teie tel. (kohustuslik)

  Sõnum

  [dynamichidden cf7-counter "CF7_counter"]