logo Tetkool on Profftechi haridusasutuse üksusFloristika baaskursus

Lähimad kuupäevadKoolitusÕpetajadÕppekeelHind
29.01.2024 – 03.05.2024Floristika baaskursusElliana Poluektovavene1800€

Õppekeskkonna kirjeldus: Floristika baaskoolituse eesmärk on kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.

Koolitus sobib neile, kes soovib saada erialased teadmised ja oskused töötamiseks floristina. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus, mis kehtib Euroopa Liidu riigides. Koolitus toimub vene keeles.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Õpilane on läbinud praktika, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja saanud selle kohta positiivse hinnangu. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.

Lektor: Elliana Poluektova, floristika koolituse lektor. Kõrgharidus, lõpetanud florist-dekoraatori kursuse, läbinud floristika teemalised täiendkoolitused Eestis ja välismaal, töötanud floristina aastast 2019.

ÕPPEKAVA >>>