Laotöötaja /online-koolitus/

Lähimad kuupäevadKoolitusÕpetajadÕppekeelHind
01.08.2022 – 28.10.2022Laotöötaja /online-koolitus/Elliana Poluektovavene1500€

Koolituse eesmärk:

Kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.

Käesolev koolitus toimub online-formaadis ZOOM keskonnas

Õppe sisu:

  • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused /10 ak. tundi
  • logistika alused /32 ak. tundi
  • laotöötoimingud /24 ak. tundi
  • klienditeenindus /22 ak. tundi
  • erialane eesti keel /12 ak. tundi

 

Õppekava läbimisel õpilane:

  • viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel
  • järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid
  • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt
  • omandab oskuse suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele
  • oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri

 

Koolituse maht: Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
100 akadeemilist tundi (90 ak. tundi auditoorne õppetöö, 10 ak. tundi iseseisvat tööd)