Liitu meiega ja muuta edukaks!

Noored tööle teenindussektoris

Projekti lühikirjeldus

 

EL_Sotsiaalfond
TetKool-Logo

Tallinna Erateeninduskool viib projekti „Noored tööle teenindussektoris!“ raames läbi Harju- ja Ida-Virumaa noortele töötutele koolitusi. Projekt lähtub tööturult väljalangemise ennetamise meetmest „Töölesaamist toetavad teenused”. Läbiviimise periood : 01.08.2017 – 31.07.2019. Eesmärk: Soodustada 16–29 aastaste noorte töötute tööle asumist ja tööturul püsimist. Oodatav tulemus: osalejad on saanud erialased teadmised, oskused ja valmisolekud tööle asumiseks. Konkurentsivõime tööturul on suurenenud, nad on leidnud erialase töö ning omavad motivatsiooni töötada või jätkata õpinguid. Projekti finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusel summas 199 175,40 eurot.

 
Kutsume osalema ESF projektis „Noored tööle teenindussektoris” noortele vanuses 16 – 29 aastat. Antud projekt lähtub tööturult väljalangemise ennetamise meetmest „Töölesaamist toetavad teenused”. Projekti läbiviimise periood : 01.08.2017 – 31.07.2019

 

Projekti eesmärk

Soodustada 16–29 aastaste noorte töötute tööle asumist ja tööturul püsimist.

Projekti lühikirjeldus

Tallinna Erateeninduskool viib projekti „ Noored tööle teenindussektoris!“ raames läbi Harju- ja Ida-Virumaa noortele töötutele koolitusi järgmistel õppekavadel: kokk ja pagar-kondiiter. Õppekeeleks on nii vene, kui eesti keel.
Projektis osalejatele pakutakse keskmiselt 6 kuu vältel individuaalset nõustamist. Projekti tegevuste hulka kuuluvad peaasjalikult erialakoolitused, mis sisaldab ka erialast keeleõpet (eesti ja inglise keelt).
Projekti tegevuste hulka kuulub tööklubides toimuv õpe, kus arendatakse tööotsimise oskusi (Internet tööotsimise vahendina, CV ja motivatsioonikirja elektroonne koostamine).
Peale õppekava (sh erialakoolituse ja tööpraktika) läbimist võimaldatakse osalejatel sooritada kutseeksamit. Kutsetunnistuse olemasolu annab eelise tööturul nii Eestis kui mujal Euroopas.
Projektis osalejatele makstakse stipendiumit ja vajadusel kompenseeritakse sõidukulud.

Projektis osalemise tingimused:
 • kandideerija peab olema töötu staatuses (ka registreerimata töötu)
 • vanus 16 – 29 aastat
 • omama kas põhi-, gümnaasiumi või kutseharidust (ka keskhariduse baasil)
 • valmisolek ja motiveeritus õpinguteks ja tööle asumiseks ühel alljärgnevatest erialadest:
  – kokk
  – pagar-kondiiter

 

Oodatav tulemus

Projektis osalejad on saanud erialased teadmised, oskused ja valmisolekud tööle asumiseks. Konkurentsivõime tööturul on suurenenud, nad on leidnud erialase töö ning omavad motivatsiooni töötada või jätkata õpinguid.
 
Võimalik registreeruda õppetööle nii elektrooniliselt kui ka isiklikult kohale tulles aadressil Sõle 3, Tallinnas. Lisainfot projekti kohta saab: [email protected] või telefonil 6481001

 

Tahan projektis osaleda!

 

  Teie nimi (kohustuslik)

  Teie e-mail (kohustuslik)

  Teie tel. (kohustuslik)

  Sõnum