Laooperaator

Lähimad kuupäevadKoolitusÕpetajadÕppekeelHind
13.11.2023 – 31.01.2024LaooperaatorElliana Poluektovavene2500€
Koolituse kirjeldus

Laiendatud koolitus, mis põhineb Laotöötaja, tase 4, kutsestandardi kompetentsidel ja lisaks annab teadmised tollilao ja aktsiislao toimungutest, valmistab tõstukijuhtimiseks ning kliendi ja partneritega suhtlemiseks.

Koolituse eesmärk

Kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.

Õppekava läbimisel õpilane:

  • viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel
  • saab aru kuidas toimida tolliprotseduuridega ja töötada aktsiislaos
  • järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid
  • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt
  • omandab oskuse suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele
  • oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri
  • oskab kasutada arvuti oma töös ja erialast eesti keelt
  • oskab juhtida tõstukit laos

 

ÕPPEKAVA >>>

Koolituse maht: Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
250 akadeemilist tundi (190 ak. tundi auditoorne õppetöö, 40 ak. tundi praktika ettevõttes, 20 ak. tundi iseseisvat tööd).