Laotöötaja

Lähimad kuupäevadKoolitusÕpetajadÕppekeelHind
13.11.2023 – 31.01.2024LaotöötajaElliana Poluektovavene2350€

Koolituse eesmärk:

Kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.

Õppekava läbimisel õpilane:

  • viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel
  • järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid
  • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt
  • omandab oskuse suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele
  • oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri
  • oskab kasutada arvuti oma töös ja erialast eesti keelt

 

ÕPPEKAVA >>>

Koolituse maht: Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 180 akadeemilist tundi (134 ak. tundi auditoorne õppetöö, 40 ak. tundi praktika ettevõttes, 6 ak. tundi iseseisvat tööd).