Laotöötaja

Lähimad kuupäevadKoolitusÕpetajadÕppekeelHind
01.08.2022 – 28.10.2022LaotöötajaElliana Poluektovavene2350€

Koolituse eesmärk:

Kujundada isiksus, kellel on teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud töötamiseks õpitud valdkonnas ning eeldused ja soov õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; kujundada õppijal iseseisva töö oskust, loovust, algutus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning teenindus- ja suhtlemisvalmidust.

Õppekava läbimisel õpilane:

  • viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme, vajadusel juhendamisel
  • järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid
  • mõistab meeskonnatöö vajalikkust ning suhtleb meeskonnakaaslastega korrektselt
  • omandab oskuse suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele
  • oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta ning kavandab oma karjääri

 

ÕPPEKAVA >>>

Koolituse maht: Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
200 akadeemilist tundi (150 ak. tundi auditoorne õppetöö, 40 ak. tundi praktika ettevõttes, 10 ak. tundi iseseisvat tööd)