logo Tetkool on Profftechi haridusasutuse üksusLapsehoidja

Lähimad kuupäevadKoolitusÕpetajadÕppekeelHind
03.06.2024 – 30.08.2024Lapsehoidja koolitusTatjana Naidjonova, Mariia Orlova, Angela Melihhova, Olga Gussevavene2500€

Kursuse kirjeldus

Lapsehoidja on vanemate usaldusisik ja lapse lähim sõber. See kursus aitab teil saada pädevaks ja autoriteetseks abiliseks vanematele igas vanuses laste kasvatamisel ja arendamisel.

Lapsehoidja koolituse eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks lapsehoiu teenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ja on mõeldud kõigile, kes soovivad väikelaste hoidmisega tegelda nii avalikus kui erasektoris.

Koolitus sobib ka sellel alal algajatele. Kursus on üles ehitatud kutse standardi nõuetele ja pädevustele ning kutsekvalifikatsiooni eksamile erialal Lapsehoidja, tase 4. Koolitus sisaldab kõiki vajalikke psühholoogia, pedagoogika ja tervise sektsioone. Te saate teada, kuidas toetada laste füüsilist, vaimset, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut, hoolitseda nende tervise eest ja õpetada neile vajalikke oskusi; kuidas last õigesti toita ja luua tema arengut toetav keskkond. Samuti, omandate oskused töös lapsevanemate ja spetsialistidega, oma professionaalse arengu hoidmisel ja ametialase läbipõlemise ennetamiseks; teadmised seadusandluse, õigus- ja töösuhete ning eraettevõtluse läbiviimise alal lastehoiu valdkonnas. Erilist tähelepanu pööratakse hariduses erivajadustega laste hooldamisele ja toetamisele.

Koolitus viiakse läbi tööpäeviti nii klassiruumides aadressil Vabaduse väljak 2, Tallinn, kui ka veebikeskkonnas Zoom. Enamik tunde toimub päevasel ajal.

Kursuse lõpus saavad osalejad järgmised dokumendid (kehtivad kogu EL-is):

  • Tunnistus koolituse läbimise kohta erialal Lapsehoidja
  • Esmaabi kursuse tunnistus
  • Toiduhügieeni kursuse läbimise tunnistus

 
Kursusel osalejale väljastatakse tunnistus, kui ta võttis osa vähemalt 75% tundidest, sooritas kõik vajalikud ülesanded ja testid ning sooritas edukalt praktika lasteasutuses.

Koolituse lektorid omavad vajaliku kvalifikatsiooni, kõrkharidust ja/või kogemust õpetatavas valdkonnas.

  • Kursuse maht: 360 ak. tundi
  • Auditoorne töö maht (akadeemilistes tundides) 208
  • Praktiliste tundide maht (akadeemilistes tundides) 120
  • Iseseisva töö maht (ak. tundi) 32

 
ÕPPEKAVA >>>