Lapsehoidja

Lähimad kuupäevadKoolitusÕpetajadÕppekeelHind
16.05.2022 – 12.08.2022Lapsehoidja koolitusIrina Soldatova, Olga Hiielo, Natalja Iltšukvene2300€

 

Lapsehoidja koolituse eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks lapsehoiu teenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Anda õppijatele läbi teoreetilise õppetöö kursustel ja praktilise ettevalmistuse koolieelses lasteasutuses või kodukeskkonnas töö oskused ja teadmised, kutsealane kompetentsus. Kujundada õppejates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad väikelaste hoidmisega tegelda. Õpingute alustamise tingimus on omandatud keskharidus. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

Õppekeskkonna kirjeldus: MTÜ TetKool omab koolitusklassid aadressil Estonia pst. 5a, Tallinn. Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. MTÜ TetKool tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi. Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Õpilane on läbinud praktika, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja saanud selle kohta positiivse hinnangu. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales. Lapsehoidja koolituse osaleja, kes on lõpetanud ja saanud diplomi, saab taotleda kutsekvalifikatsiooni kinnitamist ja sooritada edaspidi eksamit tase 4 kutsestandardile.

ÕPPEKAVA >>>