logo Tetkool on Profftechi haridusasutuse üksusLillekaubanduse müügikorraldaja

Lähimad kuupäevadKoolitusÕpetajadÕppekeelHind
29.01.2024 – 03.05.2024Lillekaubanduse müügikorraldajaElliana Poluektova, Angela Melikhova, Max Maximov, Andrei Gritskovvene2500€

Lillekaubanduse müügikorraldaja koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, vilumused, oskused ja hoiakud lillekaupluse korraldamiseks, juhtimiseks või tööks lillekaubanduse ettevõtes Eestis; luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning kujundada õppijates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

Õppekeskkonna kirjeldus: MTÜ TetKool omab koolitusklassid aadressil ​Vabaduse väljak 2, Tallinn. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. MTÜ TetKool tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi. Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid. Õpilane on läbinud praktika, esitanud ja kaitsnud eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta ja saanud selle kohta positiivse hinnangu. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.

Õppekavarühm: Aiandus. Õpingute alustamise ja lõpetamise tingimustega saab tutvuda siin

ÕPPEKAVA >>>